Hospodine, przniteli náš

 

Vše uvidí

Zjevená proroctví

Jest oblažen

Silou a bolestí

 

Andělem sem

A andělem zase tam

Ráj nad hlavou

Krvavou přísahou

 

Blahý je ten co

Hluchým se navždy stal

Blahý je ten co

V slepotě kráčí dál

 

Jest povolán

Kněz, bratr soužení

Duch vytržen

Za zvuků polnice

 

Sedmerá smrt

Zapsána do listů

Sedmero svíc

Bude tvá hranice

 

Blahý je ten co

Zvratky se proplazí

Usmýkán, pokořen

Do prachu se srazí

 

Sláva a pokora

Omyté nesmrdí

Alfa a omega

Lži krále porodí

 

Plameny

Řetězy

Spoutaní

 

Prochází

Staletím

Bezmocných

 

Spalte křídla

Spalte pouta

Hřích je darem poznání

 

V tanci temnot

V tanci ohně

Spalte roucha bezbranných

 

Buď mečem hrot

Pro trůn temnot!!!

 

(Žalm 8)

 

Hospodine przniteli náš

Jak mrtvé je tvé jméno po vší zemi

 

Svou proradnost vyvýšil jsi nad nebesa

A ústa nemluvňat a kojenců zakryl mocný žal

 

Skloň se svým protivníkům

Nezastavíš nepřítele planoucího pomstou

 

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů

Měsíc a hvězdy, jenž jsi chtěl podrobit

 

Co jest člověk, že z něho žiješ?

Syn člověka, jehož stínáš?

 

Hospodine przniteli náš!!!

 

Jak krutě jsi ho omezil a přec je roven bohu

Korunuješ ho trním a nemohoucností

 

Bereš mu vládu nad dílem svých rukou

Střepy pod nohy mu kladeš

 

Je jak brav, skot, tvé tažné zvíře

A ptactvo andělské sesílá tvé chyby

 

Já netvor, proháním se po svobodných stezkách

Hospodine, przniteli náš…

 

Plameny

Řetězy

Spoutaní

 

Prochází

Staletím

Bezmocných

 

Spalte křídla

Spalte pouta

Hřích je darem poznání

 

V tanci temnot

V tanci ohně

Spalte roucha bezbranných

 

Buď mečem hrot

Pro trůn temnot!!!

 

Plamenný zrak

Jak hukot příboje

Sedmero hvězd

Na meči tyrana

 

Jen krutý smích

Andělů Efezu

Pro skutky psí

Modli se do rána

 

Blahý je ten co

Hluchým se navždy stal

Blahý je ten co

V slepotě kráčí dál

 

Útrpné sny

Prý branou do ráje

Svatý hnůj žer

Manou tvé nízkosti

 

Obrácení

Otročí vzájemnost

Povšechný slib

Vznešené tuposti

 

Blahý je ten co

Zvratky se proplazí

Usmýkán, pokořen

Do prachu se srazí

 

Sláva a pokora

Omyté nesmrdí

Alfa a omega

Lži krále porodí

 

 

back